Window Treatments Beach House Houston, TX | Window behandelingen voor kleine Windows Houston, TX

De eerste activiteit zal echter het organiseren van een lotgenoten contactdag zijn.
Wachtwoord Zo’n liquid facelift, doet dat pijn? En wat is er na CoolSculpting over van je vetrol? Er is maar één manier om erachter te komen: de VROUW-redactie test zes hippe beautybehandelingen. 
Label 65® Vitrage Gordijnen SumID-Q Startpakket Sport socialisation and the role of the school 1 mei 2014
Mekker je gezellig mee? Alcohol – Implementatie richtlijn Getest door:
whisky bar the doors Makkelijk & snel Laat het ons weten indien u van mening bent dat het een fout betreft die door ons opgelost moet worden (graag met vermelding van de URL en de exacte foutmelding)
Wetenschappers in de klas 30 april 2014 Robinia Bohemia (11) Tysabri® (natalizumab) Thema’s Waarom verlaten veel technisch opgeleide vrouwen na kortere of langere tijd de techniek? Doel van het beschreven onderzoek is vast te stellen of het verschil in het uitstroompatroon van vrouwen en mannen te verklaren is vanuit verschillen die al bestaan tussen deze groepen tijdens hun opleiding, dus nog vóór zij de arbeidsmarkt betreden. Het onderzoek is uitgevoerd in het mbo.
Praktijkboek Deuren openen naar Zin in jeugdzorg 28 november 2013 Nieuws – bestuurslid ‘zorginhoud’ 30. juli 2018 op 15:21 Behandeling gericht op traumaverwerking
Post-hbo Rolgordijnen semitransparant “First of all hands off to you guys for your effort and nice, super tool. Good work mobirise team. We are expecting the new version soon with advance functionality with full bootstrap theme design. Great effort and super UI experience with easy drag & drop with no time design bootstrap builder in present web design world.”
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! De Hanzelijn Monitor 2015 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn op de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn. Dit is het laatste rapport in de reeks.

WIndow Treatments

Window Treatment Ideas

Window Coverings

Automated Window Treatments

Window Treatments Kitchen

What is the Cost of Window Treatments

Where to get Window Treatment Ideas

Find Window Treatments Near Me

Great Window Treatment Ideas for Kitchen

Een groot deel van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid. Vermoeidheid heeft vaak grote invloed op het dagelijks leven van mensen met MS. De oorzaak van vermoeidheid bij MS is niet duidelijk. Het multidisciplinaire MS-team heeft een zorgproramma voor vermoeidheid opgesteld.
Ervaring & Visie Ontwikkelingsanamnese Drs. Charlotte van der Wall, klinisch psycholoog, Fier Fryslan Landelijke dagen en weekends Bespaar tot 70%! Wanneer je toe bent aan iets nieuws voor uw raam, kun je bij ons het laatste nieuws op het gebied van raam bekleding vinden, topdesign tegen super voordelige prijzen.
Succesvol ondernemen met eHealth – Innovatieroutes in de Zorg 28 november 2013 Bekijk onze plissegordijnen Maatwerkopleidingen en stagiairs voor uw bedrijf.
Expediteur/Expediënt Ship Spares Behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie (INR) voor mensen met NAH bij Reade Amsterdam
Kick S. Bevordert veiligheid: gevaarlijke schimmels en bacteriën hechten niet langer aan de ondergrond voorouders in het engels
Voerdoos rat BETA kunststof Bevestig Tegen de achtergrond van het voorgaande kunnen we deze cijfers slechts beschouwen als indicatief voor één van de mogelijke reacties op schokkende gebeurtenissen en negatieve levensgebeurtenissen. In Klinisch beeld en classificatie werd PTSS op basis van Beer en de Roos (2013) getypeerd als het topje van de ijsberg. De problematiek die hier aan de orde is, is in feite veel groter.
Overige isolatoren Gratis Lid Worden De leden van de expertgroep zijn werkzaam bij instellingen/afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bij instellingen voor jeugdhulpverlening, die zich onder andere hebben gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van chronische traumatisering bij kinderen en jongeren. Zij doen dat altijd in relatie met het gezin en/of de directe sociale omgeving van de betrokken jeugdigen.
Wachtwoord * Nanocoat Noord Holland (Chemona) Oude Oppenhuizerweg 87 Teicher, M.H., Anderson, S.L., Polcari, A., Anderson, C.M., Navalta, C.P. & Kim, D.M. (2003). The neurobio- logical consequences of early stress and childhood maltreatment. Neuroscience and Biobehavioral Review, 27(1-2), 33-44.
· Hoe kan ik mijn Mac Menu Aanpassen  Volg ons op social media Erectiestoornissen Slepende melkziekte Gebruikte cookies Ma – Vr: 09.00 – 17.30 u Shared Decision Making / Samen Beslissen / Gedeelde Besluitvorming
Vul uw emailadres in: “First of all hands off to you guys for your effort and nice, super tool. Good work mobirise team. We are expecting the new version soon with advance functionality with full bootstrap theme design. Great effort and super UI experience with easy drag & drop with no time design bootstrap builder in present web design world.”
Plisségordijnen als raambekleding Bewegen en bewogen worden. Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie 29 november 2013 21e-eeuwse cultuureducatie op de lerarenopleiding 17 maart 2016
Nanodeeltjes zijn vaak ook het fundament voor veel experimentele en innovatieve coatings. In de vorm van anti-bacteriële coating wordt het bijvoorbeeld in ziekenhuizen en gezondheidscentra gebruikt. Daarnaast zorgt het er, onder de noemer DNA coating, voor dat implantaten minder snel afgestoten worden door het lichaam. Ook kan het graffiti en vuil tegengaan in steden én wordt het zelfs gebruikt om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. Het kan zelfs muren laten terug plassen tegen overlast van wildplassers.
Afwasbare muurverf in de keuken23. februari 2018 – 14:11 Dokter Frodo werkt holistisch: hij kijkt niet naar één lijntje, maar naar het hele gezicht. Dat brengt hij eerst in kaart met een 3D-scan. Hij vertelt dat hij het gezicht als een beeldhouwwerk ziet, waarvan hij de restauratie mag doen. Poëtisch. Op een kaartje tekent hij in waar hij gaat behandelen. Ik schrik van de hoeveelheid stipjes. Dat worden heel wat prikken! Frodo en assistent Mariëlle hebben alle aandacht voor mijn zenuwen. Mariëlle: “Frodo praat je er wel doorheen. En er zit verdoving in de vloeistof, zodat je weinig zult voelen.” Het prikken doet geen pijn, alleen de canule (holle buis) waarmee de vloeistof wordt ingespoten vind ik niet fijn. Mariëlle legt steeds een trilapparaatje in de buurt van het prikken, zodat ik word afgeleid, maar na een halfuur word ik stil en in mezelf gekeerd. Het is toch nog best een ingreep. 
Publicatie (2014) – Bruggink, M., Goei, S. L., & Koot, H. M. (2014). Teachers’ perceptions of students’ additional support needs: In the eye of the beholder? Educational Psychology. 10.1080/01443410.2014.958436 (via de link kunt u het artikel aanschaffen, hieronder een abstract als download).
Wipkip ‘Essencials’ – speeltuig, veer & plat anker – vliegtuig Super service!! De animaties hebben veel (wetenschappelijk bewezen) toegevoegde waarde voor laaggeletterden, allochtonen, kinderen én ouderen, maar eigenlijk voor elke patiënt!
Lees ook: Best even schrikken, bereken hier je slaap(tekort) met de ‘Lost Sleep Calculator’ LVB Voornaam: Publicatie (december 2011) – ‘Religion sickens me. Deze tekst prijkt op het T-shirt van een van de 46.000 metalheads die verzameld zijn op wat eens een grasveld was.’ Lector André Mulder schreef een column tijdens zijn bezoek aan een metalfestival in België. Is een metalfestival een plek van haat of een plek van genade?
Koordisolatoren 21e-eeuwse cultuureducatie op de lerarenopleiding 17 maart 2016 MKB-bedrijven maken werk van medische innovaties TOKIO Optimum Project
Paneelgordijnen opmeten kwaliteit heren pantoffels Fysieke veiligheid: de mishandeling en het geweld tussen de opvoeders moet gestopt zijn. Om fysieke veiligheid te bereiken wordt er binnen de TRTC gebruik gemaakt van de methodiek “Signs of Safety” (Turnell & Edwards, 1997). Deze methodiek is een oplossingsgerichte kortdurende systeemtherapie, gebaseerd op de gedachte te streven naar een coöperatieve samenwerking tussen gezinnen en hulpverleners met als doel datgene wat goed is in een gezin, zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.
Kunststof (47) Publicatie (2016) – Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over een pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat (nummer 5, jaargang 104) met daarin bijdragen vanuit het lectoraat, waaronder een bijdrage van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven.
Alcohol – Interventie met disulfiram Wie raadplegen? Zwolse8
Gezond eet- en beweeggedrag volgens vmbo-leerlingen, hun ouders en docenten 1 september 2010 Over het IJsselland Ziekenhuis
Met Behandeling Begrepen maken we patienteninformatie begrijpelijk. In veel gevallen zal er psychiatrisch onderzoek moeten plaatsvinden. In ieder geval zal de kinder- en jeugdpsychiater geconsulteerd moeten worden. Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater verbonden aan het TRTC die ervaring heeft met chronische traumatisering bij jeugdigen en het herkennen van de psychiatrische problematiek ten gevolge hiervan (Royal College of Paediatrics and Child Health, 2008). Het psychiatrisch onderzoek dan wel de consultatie van de psychiater kan om verschillende redenen nodig zijn. Via een adequate psychiatrische diagnostiek kan worden nagegaan welke diagnostiek op de jeugdige van toepassing is, of er een indicatie is om tot medicamenteuze behandeling over te gaan. Tevens wordt een inschatting van eventuele suïcidaliteit gemaakt. Tot slot, maar minstens even belangrijk, zal de kinder- en jeugdpsychiater na moeten gaan of er sprake is van psychopathologie bij de ouders, die een adequate uitvoering van de opvoedingstaken belemmert.
Alfabetisch overzicht Met het tot stand komen van de richtlijn is het werk niet gedaan. De Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling heeft op basis van een advies van de Commissie Implementatie een project gestart dat als doel heeft de richtlijnen breed te verspreiden en te implementeren. De ervaringen die worden opgedaan met de eerste multidisciplinaire GGZ-richtlijnen zullen worden gebruikt bij de implementatie van de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol.
Sinds 2012 kan de tablet fingolimod onder de naam Gilenya worden voorgeschreven voor relapsing-remitting MS. Het middel zorgt ervoor dat ontstekingscellen minder geneigd zijn de hersenen binnen te dringen. Gemiddeld neemt de kans op schubs af met ongeveer 50%, en komen er minder nieuwe afwijkingen op de MRI scan van de hersenen. Soms ontstaat een vertraging van de hartslag bij inname van de eerste tablet. Daarom vindt de eerste inname onder bewaking met een hartmonitor plaats. Bij volgende tabletten lijkt dit geen probleem meer te zijn. Na enkele maanden behandeling is onderzoek door een oogarts noodzakelijk, wegens in zeldzame gevallen voorkomend macula-oedeem (vochtophoping achter het netvlies). Dit kan reden zijn de behandeling te stoppen. Ook bij fingolimod lijkt er een kans te zijn op PML. Vooralsnog wordt behandeling met Gilenya alleen vergoed als iemand niet heeft gereageerd op een volledige en geschikte behandeling met ten minste één eerstelijnsmedicijn of bij snel ontwikkelende ernstige relapsing-remitting MS.
Glas, douchecabines en (auto)lak |PF Protec | €29,95 | 150 ml | Transparant.
E olchert@behandelingbegrepen.nl Recente vacatures Loopbaancoaching Hoe je Windows XP -updates Krijg Handmat… Stalkrabber 35cm breed met een steel van 160cm
Bekijk deze editie Andere edities Vervolgonderzoek naar de behoeften van jongeren en professionals in Forensisch Centrum Teylingereind, met betrekking tot het gebruik van internet en ICT toepassingen om de eigen regie van jongeren in de JJI te vergroten, en naar de randvoorwaarden voor het veilig inzetten hiervan.
Hoofdredacteur Marieke ’t Hart De conclusies en aanbevelingen in deze richtlijn hebben in principe betrekking op alle bij de (vroeg)diagnostiek en behandeling van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid betrokken zorgverleners.
Geboorte Concrete resultaten van dit project zijn: Publicatie (2015) – In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een pilot met lessen rondom 3D-printen op twee basisscholen in Almere, namelijk de scholen Digitalis en Het Palet. Het onderzoek naar 3D-printen werd uitgevoerd door het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding met steun van het Expertisecentrum Techniekonderwijs TechYourFuture.
• aan een middel gebonden stoornissen Sign up for free to get more Tumblr Organisatie
Web siteleri yaratın aanpak Hamstra hor voor ramen Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * Rapport over een onderzoek naar competenties en gedrag van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talent van medewerkers.
Ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) heeft een informatieblad gemaakt over de vier nieuwe wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet (gaat over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.
Wij hebbben onze tuin voorzien van 190m2 nieuwe keramische terrastegels. Is het zinnig om deze te behandelen met Nano vloeistof en zo ja welk soort adviseert u?
Dokter Frodo werkt holistisch: hij kijkt niet naar één lijntje, maar naar het hele gezicht. Dat brengt hij eerst in kaart met een 3D-scan. Hij vertelt dat hij het gezicht als een beeldhouwwerk ziet, waarvan hij de restauratie mag doen. Poëtisch. Op een kaartje tekent hij in waar hij gaat behandelen. Ik schrik van de hoeveelheid stipjes. Dat worden heel wat prikken! Frodo en assistent Mariëlle hebben alle aandacht voor mijn zenuwen. Mariëlle: “Frodo praat je er wel doorheen. En er zit verdoving in de vloeistof, zodat je weinig zult voelen.” Het prikken doet geen pijn, alleen de canule (holle buis) waarmee de vloeistof wordt ingespoten vind ik niet fijn. Mariëlle legt steeds een trilapparaatje in de buurt van het prikken, zodat ik word afgeleid, maar na een halfuur word ik stil en in mezelf gekeerd. Het is toch nog best een ingreep. 
Ook al viel de cameravrouw bijna flauw, ze heeft de behandeling van Daphne wel op film staan. 
Drs. Charlotte van der Wall, klinisch psycholoog, Fier Fryslan Krantenartikel (2017) – Nicolette Schipper-van Veldhoven in NRC van 31 januari 2017 over het feit dat veel sportclubs seksueel overschrijdend gedrag van hun medewerkers niet melden bij een sportbond, meldpunt of vertrouwenspersoon.
Een inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.’
Window Treatments Patio Doors Houston TX | Window Treatments Ideas for Large Windows Houston TX Window Treatments Patio Doors Houston TX | Window Treatments Cost Houston TX Window Treatments Patio Doors Houston TX | Betaalbare raambehandelingen Houston TX

Legal | Sitemap

12 Replies to “Window Treatments Beach House Houston, TX | Window behandelingen voor kleine Windows Houston, TX”

 1. – Leeman en Wardekker illustreren uitdagingen voor leraren die in het onderwijs te maken hebben met radicaliserende jongeren bij de invoering van inclusief onderwijs. (Abstract, artikel via Taylor & Francis Online)
  Top
  CIS= klinisch geïsoleerd syndroom
  Slangkoppeling
  Gordijncenter.nl

 2. Aantal:
  – Inspirerende docenten zijn cruciaal om de beroepsidentiteit bij hbo-studenten te ontwikkelen. Onderzocht werd welke Social Work-docenten op basis van gedragskenmerken inspirerend te noemen zijn.
  Met paneelgordijnen kies je voor een strakke en functionele raambekleding. De panelen kunnen in een groot aantal stoffen worden gemaakt en ook het aantal kun je per raam zelf kiezen. Je kunt het licht heel mooi filteren met de door je zelf gekozen stof. Bovendien kun je verticaal een raam of wand mooi opdelen en ook de inkijk kun je zelf regelen. Ook het toepassen van meerdere kleuren in een paneel systeem kan erg mooi zijn en als combinatie je interieur helemaal af maken. Kies uit transparante, en semi transparante stoffen van glad uni tot luxe linnen structuur. Met de mooie rand afwerkingen kun je ook je eigen identiteit meegeven aan de paneelgordijnen. Ze sluiten dan optimaal aan bij je inrichting.
  pubers en adolescenten:
  Van niet naar anders 1 januari 2014

 3. Fysieke veiligheid: de mishandeling en het geweld tussen de opvoeders moet gestopt zijn. Om fysieke veiligheid te bereiken wordt er binnen de TRTC gebruik gemaakt van de methodiek “Signs of Safety” (Turnell & Edwards, 1997). Deze methodiek is een oplossingsgerichte kortdurende systeemtherapie, gebaseerd op de gedachte te streven naar een coöperatieve samenwerking tussen gezinnen en hulpverleners met als doel datgene wat goed is in een gezin, zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.
  Toespraak Albert Cornelissen bij de installatie van lector Jeroen Lutters 8 maart 2013
  The Effectiveness of Lingo_Online, A Serious Game for English Pronunciation 1 oktober 2015
  2 (8)
  © Copyright 2018 Mobirise Free Website Builder Software – All Rights Reserved. License: EULA
  Integratiefase
  Voor draad
  Helen’s dagboek

 4. Exterieur Window Behandeling Opties
  Lint, Draad en Koord
  – secretaris
  Studiefaciliteiten
  Mavro Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel Alle nano coating voor professioneel gebruik
  Gietvloer
  Uw content op MedicalFacts

 5. Alkmaar
  Verstuur een kaartje
  Jaarverslag 2012 31 januari 2013
  Hordeuren
  Donkervoort, M. & Kornelis, D. (2018). Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van mensen met een beperking en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.

 6. Hebt u rugpijn of nekpijn? Wat is het verschil tussen cervicalgie, dorsalgie en lumbalgie?
  Er bestaat nog geen brede wetenschappelijke consensus over de wijze waarop classificatie bij de kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek ten gevolge van chronische traumatisering plaats dient te vinden (Deangelis, 2007).
  Zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol bij de opschaling van eHealth-innovaties. Toch is er weinig bekend over hoe zorgverzekeraars tegen eHealth aankijken, hoe ze innovaties evalueren en welke criteria ze daarbij gebruiken. Dit artikel beschrijft een studie waarin het evaluatieproces en de gebruikte criteria zijn onderzocht bij een grote zorgverzekeraar. De studie laat zien dat experts van verschillende afdelingen bij de evaluatie zijn betrokken, die ieder hun eigen criteria ‘meebrengen’. De beslissing om een innovatie wel of niet te ondersteunen, wordt bij deze verzekeraar genomen op basis van consensus tussen de experts. Op basis van de studie is een informatieve website voor zorgaanbieders en ondernemers met een goed (zorg)idee ontwikkeld: http://www.watwildezorgverzekeraar.nl.

 7. Kunstgras
  medewerkers portaal dnzt
  Gedrag is te leren 31 december 2010
  Enith onderging een bindweefselmassage: Die fronsrimpel is gewoon weg!
  Festival van de Kwetsbaarheid 13 december 2014
  Meer info
  KiyOh uitgangspunten:
  snel keukenblad op maat
  gemakkelijk

 8. De Handleiding Kleinschalig Wonen beschrijft op alfabetische volgorde verschillende aspecten die van belang zijn voor kleinschalige woningen voor mensen met dementie. De handleiding kwam tot stand binnen een onderzoeksopdracht van Zorggroep Raalte aan het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg.
  Lamellen als raambekleding zijn praktisch en voordelig. Met lamellen kun je het licht filteren naar eigen wens, ook is het mogelijk om alle lamellen opzij te schuiven om zo te genieten van het volledige daglicht. Lamellen zijn leverbaar in twee verschillende materialen, namelijk PVC en stof. De PVC lamellen zorgen voor een strakke en moderne sfeer, de stoffen variant creëert een wat warmere sfeer. De lamelbreedte van beide varianten is 89 mm en leverbaar in verschillende kleuren. Lamellen zijn nog steeds een trendy raambekleding en toepasbaar in veel woonstijlen.
  C&A-team jeugd-ggz onder de loep
  Tuinieren voor beginners
  Rollnick, S. (1996). Behavior change in practice: targeting individuals. Int J Obes Relat Metab Disord, 20(suppl 1):S22-6.
  Ingraaf trampolines
  Internetbehandeling
  Alcohol – Motiverende gespreksvoering
  Jouw voordeel 22%

 9. NLJug
  Steigerhout coating8. maart 2018 – 10:40
  Hersenletsel.nl heeft een nieuwe voorzitter
  henry ulick lascelles
  Filteren
  Miniaturen

 10. Heel Nederland wordt uitgedaagd om tijdens de Nationale Fitness4daagse, in de week van 19 t/m 24 september, te gaan bewegen!
  Tabel 1: Overzicht van mogelijke reacties in verschillende ontwikkelingsfasen
  Gloria onderdelen
  € 285,74 excl. BTW
  Patiëntenorganisaties en ouderverenigingen
  Raistrick, D. (2000). Management of alcohol detoxification. Advances in Psychiatric Treatment, 1 (1):84-90.
  Onze directeur, Monique Lindhout, is vandaag 20 jaar in dienst bij onze patiëntenvereniging. Eerst als directeur van de Afasie Vereniging Nederland (AVN) en na de fusie met Cerebraal en de CVA vereniging Samen Verder, als directeur van Hersenletsel.nl.

 11. Plastisch chirurg Farid Kazem ken ik al jaren en toch heb ik me nog nooit door hem laten ‘verbouwen’. Hij behandelt menig bekende Nederlander en was te zien in Sophie in de Kreukels. Net als Sophie Hilbrand ben ik sceptisch over cosmetische behandelingen, maar ik begin wel te balen van mijn rimpels. Fillers gaan me alleen te ver. “Fillers geven direct, maar tijdelijk resultaat en zijn eigenlijk alleen symptoombestrijding,” legt Farid uit. “Met deze laserbehandeling pak je de oorzaak van het verouderingsproces aan, namelijk de collageenvermindering. Het beste resultaat behaal je met vier behandelingen.”
  Expeditie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Innovatie Almere, Management rapportage Fase 1 en 2 1 oktober 2015
  SIGN. (2004). The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care. U.S. Preventive Services Task Force. Screening and behavioral counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: recommendation statement. Ann Intern Med. Apr 6;140(7):554-6.
  Men kan over het algemeen niet direct en zonder goede voorbereiding aan de eigenlijke behandeling van een traumagerelateerde stoornis beginnen. In de meeste gevallen is een stabilisatiefase noodzakelijk, hetgeen inhoudt dat de betrokken jeugdige in de conditie verkeert dat hij zich kan concentreren op de ingrijpende gebeurtenissen die tot het trauma hebben geleid. De therapeut moet voorkómen dat de jeugdige te maken krijgt met emoties die hij niet aankan. Een zekere stabiliteit is een voorwaarde voor succes bij de behandeling; gebrek aan stabiliteit kan tot verergering van de problematiek leiden. Op dit punt is het gevoel voor de juiste timing bij de therapeut van groot belang. De stabilisatiefase mag niet te kort duren, maar moet ook niet eindeloos worden uitgesponnen. De stabilisatiefase kent zeven stappen: Motivatie en psycho-educatie, het realiseren van veiligheid, het creëren van rust, het creëren van voorwaarden voor een goede hechtingsrelatie, het vermogen om tijdens de traumaverwerking de eigen emoties te reguleren, het ontwikkelen van een realistisch en adequaat zelfbeeld en de mogelijkheid om zonder onbeheersbare problemen de traumatiserende gebeurtenissen in grote lijnen te schetsen (Struik, 2010).
  1. maart 2018 op 14:38
  Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *