Window Treatments voor Kitchen Houston, TX | Waverly Window Treatments Houston, TX

ICT daar weet ik wel wat van 1 maart 2016 Bewegen en bewogen worden. Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie 29 november 2013
2. Zelfreiniging Baarmoederhals-kanker Nieuwe klant? Niet-vergelijkend onderzoek. Alcohol en ijzer
€75,- maandelijks campagnebudget Anne Esther Marcus-Varwijk explored older adults’ perspectives on healthy living, and their interactions with professionals regarding healthy living. She advices that health professionals should focus on building an equal relationship of trust and focus on positive health outcomes, such as autonomy and self-sufficiency when communicating about healthy living. Tommy Visscher is co-promotor.
Kom kennismaken op de NOT-beurs! Starten met je studie Dyslexie (0) Op basis van onderzoek en ervaringen binnen de Academische Thuiszorg Werkplaats Overgewicht en Gezondheid dichtbij, is in samenwerking met Stichting Thuiszorg Icare dit werkboek Gezond Gewicht ontwikkeld. Geschikt voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen met overgewicht. Tommy Visscher acted as the research coordinator for the Academic workplace.
Haal de planten uit de vensterbank en zet ze even buiten, zo kunnen de planten direct stofvrij worden. Zodra de vensterbank leeg is kun je beginnen om je ramen te gaan zemen.
Een map met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiële belangenverstrengeling ligt ter inzage bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Er zijn geen bijzondere vormen van belangenverstrengeling gemeld.
Geachte heer Gerlich, Like (6) IMAGE/CONTENT SLIDER Van de partners van VROUW Niet op de afgesproken datum afgeleverd Darmkanker
www.citytalent.nl citytalent facebook Voorkamerfibrillatie Grote duurzaamheid, effectief en eenvoudig in gebruik
Lees ook: Best even schrikken, bereken hier je slaap(tekort) met de ‘Lost Sleep Calculator’ Veelgestelde vragen
Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? 31 oktober 2012
Stafdienst communicatie Maastricht UMC+ Vrije tijd © 2018 Raamdecoratie.com. Alle rechten voorbehouden. – Sitemap Centres of Expertise 1 day ago
3. LIQUID FACELIFT Voor openslaande deuren kunnen houten jaloezieen op verschillende manieren gemonteerd worden: Who is it for? Publicatie (2012) – Artikel in tijdschrift Vives 131: Vives sprak met Ivo van Hilvoorde van het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim over het project Digitalisering in de gymles. Binnen dit project wordt onderzocht of en hoe beweeggames en andere digitale middelen de gymles kwalitatief kunnen verbeteren.
© Copyright SPARKX Group BV | Design Below Sea Level | Realisation RTM Business Een soortgelijke ontwikkeling, geïnspireerd op nieuwe technologieën, zien we nu ook in het selfietijdperk: het (alles) vervagende filtereffect van onze mobiele telefoon wordt vertaald naar vernuftige finishes in huidmake-up, zoals primers, poeders en foundations.
In de zorg voor niet-aangeboren hersenletsel zijn verschillende meetinstrumenten/vragenlijsten in de omloop die in de revalidatiefase en de chronische fase door professionals worden ingezet. Deze rapportage is voortgekomen uit de gedachte is dat het zinvol zou kunnen zijn om de meetinstrumenten/vragenlijsten die door de keten heen gebruikt worden bij NAH beter op elkaar af te stemmen.
Gepubliceerd op: 23/08/2018 Dit beschrijft de startfase en eerste resultaten van het onderzoeksproject ‘HighTech4SportsMedicine’. Het artikel won een Best Paper Award tijdens de internationale conferentie eTelemed 2015 in Lissabon.
Login to access different features Hoewel problemen en klachten bij de jeugdigen de invalshoek zijn voor de expertgroep, blijft de aandacht bij de diagnose en behandeling niet tot de jeugdigen beperkt. Lees meer over het gehele systeem >>
Smartwatch minder vaak opladen door Snapdragon Wear 3100 Een en ander heeft tot gevolg dat behandeling gericht op verwerking van de herinneringen en het “genezen” van de gevolgen van een trauma evenmin een eenduidige of eenvoudige zaak is. Traumabehandeling is maatwerk, in die zin dat rekening moet worden gehouden met de toestand en de situatie van de betrokkenen die aan het trauma leiden, met hun omgeving, met de aard van de traumatische ervaringen en met de klachten die mogelijk als gevolg van het onverwerkte trauma kunnen zijn ontstaan. Of het dan gaat om comorbide stoornissen in strikte zin, blijft vaak de vraag.
ホームページ作成 Informatie voor ouders Alcohol – Symptomen en patiëntenkenmerken Max Meest gezocht
Den Heuvel 62 Webshop klantenservice Sports Medical App to Support the Health and Fitness of Workers 15 januari 2016
Ik heb een flesje auto ceramics coating 30ML???? SPARKX OPTIMA POLISH SPARKX cleaners zijn getest door glasproducenten en geaccrediteerde testinstituten (TÜV,IFT,FGK)
* Computer Kennis >> Besturingssysteem >> Windows >> Content Perry, B. & Szalavitz, M. (2007). De jongen die opgroeide als hond en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. New York: Basic Books, Perseus Books Group.
Rotterdam Succes met uw project! Keuzen Open Source Home Care Technology, Technical Design and Development, User Research, Cost-Benefit Analysis, and Business Modeling 25 juni 2014
Deze merken zijn de voorlopers Ambulante crisishulpverlening in de jeugd- en opvoedhulp Flevoland 28 augustus 2017
Performing Telecare: Recognizing New Nursing Care Practices 24 april 2016

WIndow Treatments

Window Treatment Ideas

Window Coverings

Automated Window Treatments

Window Treatments Kitchen

What is the Cost of Window Treatments

Where to get Window Treatment Ideas

Find Window Treatments Near Me

Great Window Treatment Ideas for Kitchen

Expertisecentrum PBS (20) 11. augustus 2017 op 10:13 Quantity: Luchtvaartbranche Creative Director / Animatie
In deze publicatie wordt beschreven waaraan een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie moet voldoen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid.
Onderzoeksresultaten 2014 Balans tussen sturing en ruimte in de jeugdzorg 7 november 2013 Reageren HRM voor HRM-ers (2016) 1 januari 2016
De doelstelling van het onderzoek is meten van de effecten van de training Vroegsignalering op het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs en naar aanleiding hiervan aanbevelingen te geven om dit effect te vergroten of aanbevelingen te geven over hoe scholen verder kunnen. Ilona Postma en Cora Eelkema (augustus 2011)
OVER ONS ‘Ik vind mijn dikke man onaantrekkelijk’ Acute pancreatitis Muurcoating
Hartelijk dank voor uw vraag! De behandeling duurt drie uur. Kimm neemt alle tijd om je goed te adviseren en om uit te leggen wat ze doet. Tijdens de wasbeurt krijg je een hoofdmassage van een kwartier, een absolute bonus. De eindstand van mijn haar is ‘nogal donker’. Misschien moet ik mijn make-up wat aanpassen en het is vooral wennen voor mijn tweejarige zoon, die me als een kuiken zat aan te kijken. Verder zijn de reacties overwegend positief. Zelf ben ik blij dat ik weer als brunette door het leven kan. Dat blonde, daar voelde ik me toch niet helemaal senang bij. 
Subwerkgroep ‘Stoornissen in het gebruik’ Excl. Cassette Publicatie (2016) – Onderzoek naar hoe via Lesson Study de onderwijs(ondersteunings)behoeften van studenten wordt onderzocht in een inclusieve school. Als bijlage artikelinformatie uit het International Journal for Lesson & Learning Studies (via het DOI-nummer 10.1108/IJLLS-07-2016-0019 kunt u dit aanschaffen).
Jezelf ontwikkelen? Kies de praktijkgerichte opleiding die bij jouw loopbaan past! Meest gezocht
Richtlijnen en indicatiestelling Monitor Zorglandschap Flevoland: Rapportage van de enquête onder zorgprofessionals aangaande het Crisiscoördinatiepunt, Even op Adem en Zorglandschap jeugd Flevoland. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
033 303 60 89 Compliment of tip Veel toegevoegde waarde voor laaggeletterden, allochtonen, kinderen én ouderen. Patiënt heeft minder angst en zorgt voor een afname van het aantal no-shows.
€75,- maandelijks campagnebudget Cornel, M. (1994). Detection of problem drinkers in general practice [Proefschrift]. Amsterdam: Thesis.
Er bestaat geen speciale nano coating voor fietszadels, maar wel een voor textiel, gemengde weefsels en leer. Chemona Textile Coat Exterior is bijvoorbeeld een product die wij aanraden
U kunt nu de beschrijving van deze lezing downloaden via: www.afasie.nl/folders/Lezing-Douwe-Bergsma-Hemianopsie-ALV-van-28-november-2015.pdf
Strategisch Ondernemerschap Verscheidenheid maakt het verschil – Onderzoekspublicatie Sjiera de Vries (2012) 17 maart 2012
Doorgangsets Adviesprijs € 26,78 Gamend gymmen 1 oktober 2012 Vacature bestuursleden Hersenletsel.nl
Resultaten ChecKid 2006 1 september 2011 Beantwoorden Guideline for the management of insulin resistance 1 november 2016
Miniaturen De middelgrote stad heeft de toekomst 9 september 2013 Hamstra duoplisséhor Ultra 77x180cm Deze site respecteert de principes van de Honcode. Controleer hier
Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism?.
Batjes “Love it! Good timing, too. Have just been researching for… * Responsive AMP website builder * Which can publish a site to where I want it …but I guess you knew that 😉 Mobirise looks like the thing! Nice and simple to use. And feels solid and reliable. Count me in if you need any testers.”
Aanbevolen websites Vriend aan het woord Factsheet met eerste resultaten van het onderzoek Studieklimaat, gezondheid en studiesucces 2017. Het onderzoek vond plaats in de periode december 2017 tot maart 2018 en werd voor de vijfde keer uitgevoerd op Hogeschool Windesheim bij voltijd en duaal bachelor studenten.
Inleiding Beste Guy, meer Bespreking literatuur Sportgeneeskunde richt zich op het bevorderen, beschermen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen) sporten of bewegen. De sportartsen van Isala bieden sportmedische begeleiding aan medewerkers van bedrijven. Om deze begeleiding verder te optimaliseren wensen de sportartsen smartphonetechnologie in de zetten. Dit moet zowel de deelnemer zelf als de sportarts meer inzicht geven in de trainingsactiviteiten en gezondheidsaspecten gedurende het gehele traject. In het TFF-project HighTech4SportsMedicine wordt de technologie ontwikkeld. Het artikel beschrijft de achterliggende ideeën, de ontwikkeling en een conceptversie van de sportmedische app.
Jaarverslag 2012 1 januari 2013 Login Publicatie (2016) – Artikel in het tijdschrift Remediaal (jrg. 15 (januari 2016) nr. 5-6) door Lourens van der Leij en Nico Schouws over PBS in samenhang met de invoering van passend onderwijs waarmee de overheid wil bereiken dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen.
Alcohol en het beenmerg Belangenbehartiging 3. relevante contextueel verleden; familie, sociale omgeving, cultuur
IJsselland Ziekenhuis Activatiecode ontvangen? Agrarische bedrijfsopvolging: een project voor de hele familie 7 december 2017
Prachtige ballonnen! Zwolse8 Filters CIM Internet Pakketten Riet Voorbeelden van toepassingen: Serres, kassen, zonnepanelen, ramen van wolkenkrabbers en medische instrumenten
Ouders & Jongeren Per 6 weken Sociale Media promotie Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) – Artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei, Lale Hazar, Margreet van Oudheusden en Marinus Stehouwer over de inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs m.b.v. PBS.
Window Treatments Houston TX | Country Window Treatments Houston TX Window Treatments Houston TX | Corner Window Treatments Houston TX Window Treatments Houston TX | Window Treatments Kohls Houston TX

Legal | Sitemap

16 Replies to “Window Treatments voor Kitchen Houston, TX | Waverly Window Treatments Houston, TX”

 1. Een artikel dat de resultaten beschrijft van het onderzoeksproject Succesvol ondernemen met eHealth en van belang is voor eHealth-mkb’ers die hun innovatie structureel gefinancierd willen krijgen. Aan het artikel ligt een breed onderzoek onder Nederlandse eHealth-mkb’ers ten grondslag. Het artikel won een Best Paper Award tijdens de internationale conferentie eTelemed 2014 in Barcelona.
  Computer Totaal
  Schiphol top vacatures:
  communicatie voor accountants

 2. Adverteren
  Wij wensen u alvast veel plezier met uw nieuwe badkamermeubel.
  Montage Shades en 3D shades
  “I had a quick 30 minute look at Mobirise app and liked the way it is so responsive. I especially liked the way you could change the view from mobile through tablet and then desktop. best wishes”
  Professioneel werkgeversprofiel
  Bestuur en bureau
  Exposure-technieken: blootstelling aan interne en/of externe stimuli die geassocieerd zijn geraakt met de gebeurtenis, aan herinneringen met de hiermee gepaard gaande angst en andere negatieve emoties.

 3. Publicatie (geplaatst met toestemming, april 2011) – Artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei, Monique Nelen, Margreet van Oudheusden, Erica de Bruïne, Dewi Piscaer, Charissa Roozeboom, Bob Schoorel en Reinder Blok over preventie en aanpak van gedragsproblemen in onderwijs en zorg (deel 1/2).
  Voor een kunststof douchewand raden wij Polish&Coat van Chemona aan. Deze nanocoating reinigt, polijst en verzegelt kunststof oppervlakken in 1 behandeling. Je betaalt €42,50 voor een 250ml fles. Hiermee kan je 20 tot 25 m2 mee coaten.
  Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams: succesfactoren en implicaties voor onderwijs 4 maart 2015
  Bedrijfsgegevens
  Opgezwollen en verdoofd
  MS-MasterclasS
  Bekijk onze plissegordijnen

 4. Boerderij gereedschap en benodigdheden van Dijk webshops. Wij leveren een ruim assortiment uit voorraad, zoals erf en stal toebehoren en verzorgingsmiddelen voor dieren. Winkel Wij zijn gelegen aan de Boerestreek 41 te Ureterp, in het pand van Kluswijs. Voor de noordelijke provincies is onze winkel prima te bereiken via o.a. de A7. In de winkel kunt u de gangbare product…
  Er gaat de komende jaren nauwelijks extra geld naar PG-organisaties, terwijl die er veel nieuwe taken bij hebben gekregen door de decentralisaties en de implementatie van het VN-verdrag. Gisteren sprak de Tweede Kamer hierover haar verbazing uit in het debat over het nieuwe subsidiekader.
  Wil jij thuis kijken of het materiaal en de kleur van het door jou gekozen product past bij je interieur? Bij ons kan het!
  Publicatie (2014) – In zijn dissertatie beargumenteert Niek Pot dat het belangrijk is dat jongeren ook met sociale aspecten van sport in aanraking komen. Hoe ga je met elkaar om op de sportclub, heb je vrienden die sporten? Hierdoor kan sport een duurzame rol spelen in hun leven en helpen bij het creëren van een sportidentiteit.
  Sijtsma Noord Ljouwertertrekwei 30 9035 ED Dronryp Aanbrengen van nano coating voor professioneel gebruik
  Turnell A & Edwards, S. (1997). Aspiring to partnership: the signs of safety approach to child protection. Child abuse review, 6, 179–190
  KLANTENSERVICE
  Onderzoeksverslag Esther van der Steeg 31 december 2014
  Samenwerking

 5. ‘Wat heeft Johan nodig?’ – uitgebreide versie 16 maart 2015
  MS-zorg polikliniek VUmc
  Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam ontwikkelde de Gespreksleidraad gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. Dit model helpt casemanagers dementie bij het gezamenlijk nemen van (complexe) beslissingen. In Denkbeeld (uitgave febr. 2017) verscheen hierover een artikel.
  Mijn schip, een aluminium zeilracer lengte 14 mtr. is voorzien van antifouling /International interspeed. kleur wit.
  Videoconferencing in Mental Health Care: Professional Dilemmas in a Changing Health Care Practice 23 februari 2015
  Bert, 27 jaar
  © SHV Hersenletsel | Disclaimer | FAQ | Credentials | Sitemap | http://www.hersenletsel.nl
  Transitiecoach LVB

 6. Geef ons een compliment of tip
  © MedicalFacts 2018 CC
  SPARKX SCREEN CLEANER & PROTECTOR
  An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients 1 juli 2014
  In de goedbezochte bijeenkomst op de Windesheim campus heeft dagvoorzitter Philip Drontmann (Twijnstra Gudde) de deelnemers en inleiders in gesprek gebracht over de invloed van politieke waarden op gebiedsontwikkeling. Ruim 50 vakgenoten, politici en bestuurders hebben hun vragen en inzichten gedeeld in politieke besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Het is een vrijdagmiddag van inspiratie en reflectie geworden, met een Socratisch gesprek, een discussie, een dialoogsessie en een creatieve brainstorm (april 2010).
  Werkt dit middel ook om het opnemen van water in een beton-oppervlak tegen te gaan? Ook heel plaatselijk? en wat is de inkoopprijs Ex en per welke inhoudsmaat?
  Vriend aan het woord
  west plant group

 7. Erik van der Schaaf – Coating Expert
  Alcohol – Straf georiënteerde interventies
  Met vouwgordijnen creëer je een warme en romantische sfeer. Ontdek welk vouwgordijn in jouw interieur past.
  Europees Parlement oordeelt: uploaderfilter komt er
  Coating.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Akkoord Lees meer

 8. Vanaf : € 28,95
  Rapport over een onderzoek naar competenties en gedrag van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talent van medewerkers.
  SPARKX LANCEERT CERIPRO X-LINE POLISHING POWDERS
  Gratis kleurstalen van Label 65.

 9. GGM Optimizing Tailored Health Promotion for Older Adults 1 november 2016
  Startpagina
  Hardenberg: Oorzaken alcoholgebruik van jongeren in de gemeente 21 december 2016

 10. talent search people
  · Hoe te Extract JPG Van SCR 
  Om participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de samenleving te verbeteren is meer kennis en samenwerking tussen patiënten, kennis- en zorginstellingen en belangenorganisaties nodig. Het nieuw op te richten landelijk ‘NAH-kennisnetwerk ‘Gewoon Bijzonder’ moet hier de komende vier jaar voor gaan zorgen. ZonMw, financier van gezondheidsonderzoek, en de Hersenstichting hebben gezamenlijk een subsidie van € 600.000,- toegekend voor het opzetten en uitvoeren van het netwerk.
  Retourneren
  Poortgrepen
  Abanoub S.

 11. Advertentie
  “Hoewel problemen en klachten bij de jeugdigen de invalshoek zijn voor de expertgroep, blijft de aandacht bij de diagnose en behandeling niet tot de jeugdigen beperkt. Ook het systeem waarin de jeugdigen leven – gezin, pleeggezin, directe verzorgers – en waarvan zij in sterke mate afhankelijk zijn, wordt betrokken; in principe vinden jeugdigen daar hun basisveiligheid en liggen daar de voorwaarden voor verdere ontwikkeling”. Het kan zijn dat de oorzaak van het chronische trauma in het systeem ligt. Het is vanzelfsprekend dat het systeem dan ook wordt behandeld met als doel een veilige omgeving voor de jeugdige te creëren en de oorzaak van de traumatisering weg te nemen. Ook wanneer de oorzaak van het chronisch trauma niet in het verzorgend systeem ligt is het van belang dit systeem bij de diagnose en behandeling te betrekken. De wijze van reageren van het systeem op de jeugdige en de kwaliteit van de hechtingsrelatie van de jeugdige met het verzorgend systeem is evenzeer van belang voor de verwerking van het trauma. In alle gevallen wordt het gezin of de dagelijkse verzorgers van de jeugdige bij de behandeling betrokken. In een aantal gevallen zal er systeemtherapie worden toegepast. In een aantal gevallen leidt het (ook) tot het gebruik van verschillende interventies die de ouders ondersteunen bij het adequaat invulling geven aan hun rol van ouder of pleegouder.
  Prof.dr. E.Ch. Wolters, hoogleraar neurologie, VUMC, Amsterdam
  Choose from the list of 800+ Google Fonts and retina-ready free icons to design a unique look & feel with some typography flair.
  Meer workshops >
  De intakegesprekken worden gevoerd door een of twee behandelaren van het Top Referent Trauma Centrum (TRTC). De eindverantwoordelijkheid ligt bij een van de volgende functionarissen: GZ-psycholoog, psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog.
  15 vacatures online
  Facette Shades®
  Eerder is opgemerkt dat jeugdigen nogal eens psychiatrische klachten ontwikkelen naar aanleiding van schokkende gebeurtenissen of negatieve levensgebeurtenissen. Zij ervaren daardoor chronisch stress, waardoor hun ontwikkeling verstoord verloopt. Er zijn geen cijfers met betrekking tot incidentie en prevalentie hiervan.

 12. Vladimir Ciobica
  Het jaarverslag 2010 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en disseminatieactiviteiten in 2010. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel overzicht.
  Een onderzoeksrapport van E. Kobus, S. Meines & R. van Rikxoort (2011).
  Klein Venijn `Hoezo niets meer aan te doen?`
  Alle onderzoeksprojecten
  EXTEND-IA showed a strong, but not statistically significant, trend towards reduction in death from stroke (9% in the Solitaire arm vs. 20% in the IV-tPA alone arm). In addition, patients treated with Solitaire spent statistically significantly less time in the hospital or in rehabilitation before returning home/to work (15 vs. 73 days). The study realized a statistically significant improvement in recanalization rates at 24 hours of 100% with Solitaire vs. 37% with IV-tPA alone.

 13. 75 mm
  Strategisch Ondernemerschap Lectorale rede Anita Van Gils 21 april 2017
  ON OFF
  Nano coating
  CeriPro X-7525 anti-caking
  Zij getuigen
  884

 14. Eerder is een goede hechtingsrelatie van de jeugdige met zijn ouders of pleegouders als een belangrijke voorwaarde aangemerkt voor een effectieve verwerking van traumatische ervaringen. Vandaar ook dat er in de stabilisatiefase aandacht aan is besteed. Het is echter belangrijk dat behandelaars zich realiseren dat op verschillende momenten in het verwerkingsproces steeds weer aandacht moet worden besteed aan de vraag of er nog steeds sprake is van adequate hechting. Het kan zijn dat er gedurende de hele behandeling blijvend aandacht moet zijn voor het onderhoud van de hechtingsrelatie.
  Luxaflex®
  School en sport op Nieuw Welgelegen 3 oktober 2011
  1. maart 2018 op 14:38

 15. Spelvoorwaarden
  Natalizumab is in 2006 onder de naam Tysabri in Europa goedgekeurd voor de behandeling van relapsing-remitting MS. Het werkt waarschijnlijk door de hersenen af te sluiten voor ontstekingscellen uit de bloedbaan. Gemiddeld neemt de kans op schubs af met een kleine 70%, tevens komen er minder nieuwe afwijkingen op de MRI hersenen. Het wordt eens per vier weken per infuus toegediend. Vanwege de kans op een ernstige virusinfectie van de hersenen: progressieve multifocale leukoencefalopathie (PML) wordt het middel niet direct bij alle mensen met MS aangeraden. PML wordt veroorzaakt door het JC-virus. Dit, normaalgesproken onschuldige, virus is bij meer dan de helft van de gezonde bevolking in het lichaam aanwezig. Bij gebruikers van Tysabri kan dit virus wél ziekte veroorzaken. Daarom wordt vóór een behandeling met Tysabri gekeken of het JC-virus in het lichaam aanwezig is. Als dat niet het geval is, is de kans op PML bij behandeling met Tysabri extreem laag. Uw bloed zal regelmatig gecontroleerd worden (ongeveer 1x per 6 maanden), omdat het virus via de lucht wordt overgedragen. Als u drager bent van het JC-virus, kan de kans op PML oplopen van 3- 10 % bij een behandelduur van meer dan twee jaar. PML leidt bij gebruikers van Tysabri in de meerderheid van de gevallen tot (ernstige) neurologische uitvalsverschijnselen en in ongeveer 20% tot overlijden. De voor- en nadelen van deze behandeling bij dragers van het JC-virus moeten dan ook zeer nauwkeurig worden afgewogen. De neurologische controles tijdens de behandeling zijn dan ook intensief.
  884
  Dr. M.F. de Boer, KNO-arts, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
  Idiopathische Intracraniele Hypertensie
  Corporates
  Email: aanvraag@ayold.com
  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle. De resultaten worden afgezet tegen die van 2006.
  Prostaatkanker en zijn behandelingen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *